Uusi opetussuunnitelma kannustaa kouluja tekemään yhteistyötä yhdistysten kanssa

Tänä syksynä käyttöön otettu uusi peruskoulun opetussuunnitelma kannustaa kouluja tekemään yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja toteuttamaan entistä suuremman osan opetuksessa monialaisina oppimiskokonaisuuksina.

OPS-uudistuksen innoittamina KYTKE-hanke, Jyväskylän kaupungin opetus- ja nuorisopalvelut, Humak ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos toteuttavat tänä syksynä yhteisen kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on kehittää alueen peruskoulujen ja yhdistysten yhteistyötä, tukea koulujen uuden opetussuunnitelman monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista, edistää ilmiöpohjaista oppimista ja kehittää koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Humakin järjestö- ja nuorisotyön opiskelijoista sekä yliopiston opettajaopiskelijoista koostuvat ryhmät jalkautuvat eri kouluille suunnittelemaan ja toteuttamaan  ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuuden, jossa tehdään yhteistyötä koulua ympäröivän yhteiskunnan ja yhdistystoimijoiden kanssa.

Esittelemme opiskelijoiden toteuttamat projektit tammikuussa kansalaistoiminnankeskus mataralla järjestettävässä päättöseminaarissa – tarkoituksenamme on jakaa tietoa, kokemuksia ja innostavia esimerkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia koulun ja yhdistystoimijoiden väliseen yhteistyöhön uusi peruskoulun opetussuunnitelma avaa.

Seminaarin ajankohta ja tarkka ohjelma julkaistaan KYTKE-hankkeen sivuilla Joulukuun aikana.

Lisätietoja projektipäällikkö Tero Lämsältä