Kytke-hanke

Uusi opetussuunnitelma kannustaa kouluja tekemään yhteistyötä yhdistysten kanssa

Tänä syksynä käyttöön otettu uusi peruskoulun opetussuunnitelma kannustaa kouluja tekemään yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja toteuttamaan entistä suuremman osan opetuksessa monialaisina oppimiskokonaisuuksina. OPS-uudistuksen innoittamina KYTKE-hanke, Jyväskylän kaupungin opetus- ja nuorisopalvelut, Humak ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos toteuttavat tänä syksynä yhteisen kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on kehittää alueen peruskoulujen ja yhdistysten yhteistyötä, tukea koulujen uuden opetussuunnitelman monialaisten oppimiskokonaisuuksien […]