Yhdistysten tarjoamat projektit

EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Kohderyhmänämme on koko väestö lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee myös raha- ja digipelaamisesta syntyviä haittoja. EHYT ry toimii ehkäisten haittoja, ei hauskuutta!

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Digipeliaiheisen pelikasvatustapahtuman järjestäminen lapsiperheille, Pelit puheeksi-koulutustapahtumien järjestäminen varhaiskasvatuksen ammattilaisille, erilaisten EHYT ry:n toimintaan liittyvien tapahtumien ja ohjelman järjestäminen.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: EHYT ry

GeroCenter

GeroCenter on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Iäkkäät kuntoutujat -hankkeessa sairaalasta kotiutuvien henkilöiden tehostetun kotikuntoutuksen tukena toimiminen. Sisältö muotoutuu kunkin kuntoutujan yksilöllisen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen liittyvän tavoitteen mukaisesti. Se voi olla vaikkapa yhdessä ulkoilua, arkiaskareiden hoitamista tai osallistumista johonkin kuntoutujalle mieluisaan harrastukseen.

Lue lisää esitteestä: GeroCenter

Halssilan Haukat ry (HaHa)

Haukat on Halssilassa toimiva noin 70 partiolaisen joukko. Toimimme Halssilan seurakuntakeskuksen alakerrassa omissa tiloissa ja lisäksi meiltä löytyy Taka-Keljosta oma retkeilymaja.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille ja nuorille, tiedotuksen kehittäminen ja tapahtumien järjestäminen, esim. leirit (kesä/talvi).

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Halssilan Haukat ry

Harjun Woima Jyväskylä ry

Harjun Woima järjestää paini-, voima- ja kehonhallintavalmennusta seuran jäsenille sekä muita lajeja harjoittaville urheiluseuroille. Ensisijaisesti valmennamme lapsia ja nuoria, mutta myös aikuisille suunnattuja harjoitusryhmiä on tarjolla.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Erilaiset ohjaustehtävät lapsille, nuorille ja aikuisille, tapahtumien järjestelyihin liittyvät työt, markkinoinnin kehittäminen, kesän ryhmäliikunnan toteuttaminen, palautteen kerääminen ja koostaminen nykyisiltä jäseniltä.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Harjun Woima

Huhtasuon Hiihto 2000 ry

Huhtasuon Hiihto 2000 ry on Keski-Suomen suurimpia ja vireimpiä hiihtoseuroja. Jäseniä seurallamme on noin 350. Liikutamme ihmisiä junioreista veteraanihiihtäjiin. Tulevina kausina tulemme panostamaan erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: lasten- ja nuorten ohjaajan tehtävät erilaisissa ryhmissä, toimistotyöt eri tapahtumissa, markkinoinnin ja tiedottamisen suunnittelutehtävät.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Huhtasuon Hiihto 2000 ry

Jaguars Spirit Athletes ry

Olemme cheerleadingin ja cheertanssin erikoisseura. Joukkueessamme harrastaa liikuntaa viikottain 400 lasta, nuorta ja nuorta aikuista. Tähtäämme yhdessä tehden, suunnitelmallisesti ja positiivisuutta korostaen kohti tavoitteitamme!

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Näytösten, leirien ja tapahtumapäivien markkinointi ja toteuttaminen, ryhmien ohjaukset sekä sisällön toteuttaminen virike- ja koulutuspäiviin (kurssit, luennot, liikunnan ohjaukset).

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: jaguars-spirit-athletes-ry-syksy-2016

JAPA ry

Olemme jyväskyläläinen asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä edistävä yhdistys. Toimintaamme kuuluu muun muassa erilaisten asukaslähtöisten kestävään kehitykseen liittyvien projektien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Erilaisiin asukastalkoisiin ja -tapahtumiin (esim. ympäristön siivoustalkoot, haittakasvitalkoot) liittyviä markkinointi- ja järjestelytehtäviä, avustaminen erilaisten tapahtumien järjestelyissä.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: japa-ry-esite-syksy-2016

Jyvälän Setlementti ry

Jyvälän Setlementti ry toimii sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnustavana kansalaisjärjestönä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta ja keskinäistä avunantoa.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Vertaisohjaajaksi kansalaistoiminnan ryhmiin, apulaisohjaajaksi Avaimet Onnistumiseen-koulutukseen, Apulaisohjaajaksi Oiva ja Ilona-ryhmiin, Lastenhoitajaksi Suunta-hankkeeseen, mummoksi ja papaksi mummola-toimintaan, tapahtumien järjestäminen ja nuorisotoiminnan kehittäminen.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Jyvälän Setlementti 

 

Jyväskylän Partiolaiset ry

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaipiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Mahdollisia tehtäviä opiskelijoille: Jyväskylän partiolaiset ry tukee alueen paikallisyhdistysten toimintaa ja KYTKE-hankkeessa linkittää toiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita lippukuntiin. Aiempaa partiokokemusta et tarvitse. Mahdollisia tehtäviä: Vapaaehtoistyön johtamisen kehittäminen esim. henkilöstöjohtamisen perehdytysmateriaalien ja -menetelmien kehittäminen, ryhmien ja viikkotoiminnan ohjaaminen, tapahtumien järjestäminen, uudenlaisen partiotoiminnan kehittäminen esim. maahanmuuttajille

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: jyvaskylan-partiolaiset-syksy-2016

Jyväskylän Pyöräilyseura – JYPS

Toimimme ainoana keskisuomalaisena pyöräilijöiden edunvalvontayhdistyksenä sekä edistämme pyöräilyolosuhteita ja pyöräilyä liikennemuotona. Järjestämme pyöräilyyn liittyviä lenkkejä, retkiä, kokoontumisia, koulutuksia, kampanjoita, kilpailuita ja muita tapahtumia.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Pyöräilyviikolle tempauksen tai tapahtuman järjestäminen, ryhmien vetäminen, ohjaajatoiminnat, vaikuttaminen Jyväskylän kaupunkisuunnitteluun, tutkielmien tekeminen, MTB Marathon Laajavuoressa.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Jyväskylän Pyöräilyseura ry

Keski-Suomen Luustoyhdistys ry

Keski-Suomen Luustoyhdistys on kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö, jonka tavoitteena on edistää kaiken ikäisten luustoterveyttä ja yleistä hyvinvointia.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: erilaisten liikuntaryhmien tai muiden tapahtumien järjestäminen, puhelinkyselyn toteuttaminen jäsenistölle, tiedotuksen ja yhdistysesitteen päivittäminen jne. kaikki ideat otetaan mielellään vastaan!

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Keski-Suomen luustoyhdistys ry

Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry

Liiton tarkoituksena on edistää monikulttuurisuusyhdistysten näkyvyyttä ja kuuluvuutta yhteiskunnassa sekä lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Mahis-projektit ja muut projektit Säynätsalon vastaanottokeskuksessa, rasisminvastaiselle viikolle erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestäminen, kuokkalan monikulttuurisen basaarin järjestäminen sekä tapahtumien tuottaminen sekä markkinointi ja kotisivujen päivitys.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Wari ry järjestää perjantaille 24.3 sarjan erilaisia tapahtumia, joiden järjestämiseen tarvittaisiin lisää vapaaehtoisia.

Kysy lisää: Sanna Vierimaa, sanna.vierimaa (at) jyu.fi.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry

Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys KEMUSI ry

Toiminnan lähtökohtana on levittää tietoa munuais- ja maksasairauksista ja edesauttaa sairastuneiden ja heidän läheistensä selviämistä vaikean sairauden aiheuttamasta tilanteesta.  Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten terveyskeskusten ja sairaaloiden sekä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa Jyväskylässä.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: esitemateriaalin kääntäminen englannin, venäjän, arabian ja kurdin kielille, historiikin kirjoittamien, erilaisten terveystapahtumien järjestäminen, tietotekniikan opetuksen järjestäminen yhdistyksen jäsenille.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Keski-Suomen Munuais- ja Maksayhdistys KEMUSI

Kulttuuriyhdistys TUFF! ry

TUFF! on kulttuuriyhdistys, joka syntyi syksyllä 2013. Se koostuu ryhmästä paljasjalkaisia keskisuomalaisia ja muualta Keski-Suomeen jalkautuneita kulttuuritekijöitä. Meitä yhdistää raastavan intohimoinen rakkaus kulttuuriin ja halu kehittää sitä Keski-Suomessa. Yhdistys syntyi koska haluamme tehdä yhdessä, emme yksin, työtä keskisuomalaisen kulttuurin eteen sekä dokumentoida sen historiaa ja kehitystä.

TUFF! elävöittää Keski-Suomen kulttuuritarjontaa järjestämällä erilaisia kulttuuritapahtumia kuten klubeja, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Tapahtumat syntyvät yhdistyksen jäsenten ja aktiivisten paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Ovemme ovat auki uusille kyvyille ja pyrimme jatkuvasti kehittämään tekemisen tasoa.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: TUFF ry esittely

Kulttuuriyhdistys Väristys ry/Kulttuuriklubi Siperia

Siperia on 13-29-vuotiaiden nuorten oma luovan toiminnan tila Jyväskylän Veturitalleilla Siperia tuottaa luovaa tekemistä vapaa-ajalla: teatteria, sirkusta, tanssia, Tee-Se-Itse-toimintaa, tapahtumia, taideproggiksia, tilaa omiin juttuihin.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Nuorten tukeminen ryhmätoiminnassa, viestintään ja markkinointiin liittyvät tehtävät, vertaisohjaajien tukimallin kehittäminen.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Kulttuuriyhdistys Väristys ry

Kintauden nuorisoseura

Olemme Kintauden Nuorisoseura, Kintaus on vireä kylä Petäjäveden kunnassa. Toimintamme koostuu erilaisista tapahtumista, huutokaupasta, senioritanssista ja alakoululaisille suunnatusta peli-illasta.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: 4-9 -luokkalaisten peli-iltojen ohjaaminen, kokkikerhon vetäminen, tapahtumien, esim. pikkujoulujen järjestäminen.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Kintauden Nuorisoseura

Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL

MLL Säynätsalon ja Vaajakosken paikallisyhdistykset

Yhdistyksessämme toimii aktiivisesti muun muassa perhekahvilat, muskariryhmät ja liikuntakerhot. Järjestämme erilaisia koko perheen tapahtumia. Toimitaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi!

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Lastenjuhlat Säynätsalon Juurikkasaaressa, some-tiedotuskanavien kehittäminen, Terho -kerhojen suunnittelu ja toteutus, tapahtumien ja pysyvämmän toiminnan suunnittelu, kehittäminen sekä toteutus, tapahtumien ja toiminnan markkinointi alueellisesti

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL

MLL Köhniö-Kypärämäen paikallisyhdistys

Yhdistys haluaa olla mukana Köhniö-Kypärämäen ja sen lähialueiden lapsiperheiden arjessa. Pyrimme yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa kehittämään palvelutarjontaa ja vaikuttamaan lasten ja nuorten asemaan alueellamme.Toiminnassamme pääset olemaan mukana turvaamassa asuinalueemme lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvointia.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Esim. perhekahvilatoiminnassa mukana oleminen, mm. lapsille suunnattujen toimintakertojen suunnittelu ja ohjaus tai kirpputoritapahtuman suunnittelu, markkinointi ja toteuttaminen. Tai ideoidaan yhdessä jotain uutta!

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: MLL_Köhniö-Kypärämäki

Meripartiolippukunta Kuokkalan Vetehiset

Meripartiolippukunta Kuokkalan Vetehiset on Jyväskylässä toimiva partion paikallisyhdistys. Kuokkalan Vetehiset on Jyväskylän ainoa meripartiolippukunta. Sulan veden aikaan eri ikäiset partiolaisemme veneilevät Päijänteellä partioaluksillamme.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Viikkotoiminnan ohjaaminen, viestinnän kehittäminen, aikuisten/nuorten rekrytointi, Varainhankinnan ideointi, markkinointi, aikuispartiotoiminnan käynnistäminen, maahanmuuttajaryhmän perustaminen lippukuntaan tai yksittäisten lasten tukeminen ryhmässä.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Meripartiolippukunta Kuokkalan Vetehiset

Myllyjärven Asukkaat ry

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Hyvinvointitapahtumien tai teemapäivien järjestäminen, kartoituksen tekeminen asukkaiden toiveista alueen hyvinvoinnin kehittämiseksi, viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen, pihakirppispäivän järjestäminen.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Myllyjärven-asukkaat-ry

Niilo Mäki instituutti / Niilo Mäki Institute

Reading grandmas and grandpas -project has developed a new program, where  immigrant seniors read with children in their own mother tongue. The model is implemented as a weekly afternoon language club in Multicultural Center Gloria.

Opportunities for students: Guiding seniors and children in the club, reading to children in the club, making contents to project’s web pages and Facebook, developing Lukusilta.fi parent education website and writing your thesis.

More information: Niilo Mäki Instituutti

Nuorten Keski-Suomi ry (NUKSU)

Nuksu – Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestö, jonka kohderyhmänä ovat 11-24 -vuotiaat nuoret ja nuorten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Toukofest- tapahtuman sekä Järjestöjen joulumarkkinoiden suunnittelu, Serpa –hankkeen suunnittelu ja toteutus, nuorten vaikuttamisen kehittäminen Keski-suomessa, koulutusten toteuttaminen, erilaiset graafiset työt, nettisivujen kehittäminen ja ylläpito, maakunnallisen palkitsemisjuhlan kehittäminen ja organisointi.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: N U K S U Kytke 2

Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry on kansainvälinen kristillinen järjestö. Paremmin yhdessä ry:n tavoitteena on edistää yhteisön sekä sen jäsenten yhteisöllistä, sosiaalis-kulttuurista, tiedollista, henkistä ja hengellistä kehittymistä ja hyvinvointia Suomessa ja ulkomailla.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Avaimet oppimiseen-läksykerhossa auttaminen ja suomenkielen tukiopetukseen osallistuminen, kehitysyhteistyötoiminta, lasten leiri- ja kerhotoiminnan ohjaaminen, yhdistyksen palvelutuotannon kartoittaminen, vapaaehtois – ja vertaistukitoiminta, erilaisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen, nuorisovaihtoprojektin kehittäminen ja koordinoiminen, alkuvaiheohjauksen ja neuvonnan kehittäminen uusille maahanmuuttajille, tiedottamiseen ja viestintään liittyvät tehtävät.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Paremmin Yhdessä ry

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset toimii lasten oikeuksien puolesta parantaakseen välittömästi ja pysyvästi lasten elämää kaikkialla maailmassa.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Tukihenkilötoimintaan ja Sporttikummitoimintaan osallistuminen, toiminnan ja tapahtumien markkinointi ja vapaaehtoisten rekrytointi, some-tiedottamisen ja yhteisten keskustelufoorumeiden kehittäminen, apua arkeen–toiminta.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Pelastakaa Lapset ry

Refugees Welcome Keski-Suomi

Refugees Welcome Keski-Suomi perustettiin syyskuussa 2015. Ryhmä perustettiin Facebookiin suuren turvapaikanhakijamäärän pakottamana sen vuoksi, koska tavalliset kuntalaiset halusivat auttaa turvapaikanhakijoita kotoutumaan mahdollisimman helpolla ja järkevällä organisoinnilla, ilman kustannuksia.

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Refugees Welcome Keski-Suomi

Suvimäen Klubitalo

Suvimäen Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö, joka tarjoaa arkeen tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea. Se auttaa kohtaamaan arjen mukanaan tuomia haasteita sekä vähentämään toimettomuuden ja yksinäisyyden tunnetta. Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille klo 8.30–16 välisenä aikana. Työpainotteisen päivän aikana voi oppia uusia taitoja, osallistua yhteisön rakentamiseen ja kehittää sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.

Mahdollisia projekteja/tehtäviä opiskelijoille: Suomen klubitaloverkoston leikkimieliset Laukaassa 31.8, viestinnän kehittämistä, hyvinvointiryhmien vetämistä sekä yleisötapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen Maailman mielenterveyspäivänä 10.10

Lue lisää yhdistyksen esitteestä: Suvimäen Klubitalo

 

 

Uutiset