Projektiosaaminen

Monialaisissa tiimeissä tehtävät opiskelijaprojektit ovat hyvä mahdollisuus kehittää mm. tiimityötaitoja sekä projektityöskentely- ja johtamisosaamista. Tälle sivulle on kerätty lyhyt tietopaketti tukemaan opiskelijoiden projektityöskentelyä ja oppimista:

Ideasta Projektiksi – Projektinvetäjän käsikirja (Paul Silfverberg)

http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/liitetiedostot/ideasta_projektiksi.pdf

Johdatus Projektitoimintaan – Diasarja (Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala)

johdatus-projektitoimintaan

Jotta vältätte projektityöskentelyn yleisimmät karikot ja saatte projektin sujuvasti käyntiin, perehtykää näihin projektiosaamisen materiaaleihin jo projektin aloitusvaiheessa ja vastatkaa sen jälkeen pohdintatehtävän kysymyksiin:kytke-projektiosaamisen-pohdintatehtava

Toimittakaa pohdintatehtävä projektista vastaavalle KYTKE-hankkeen työntekijälle!

Uutiset